Jezus Christus is God
Jezus Christus is God

Jezus Christus is God

Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter Uws koninkrijks is een rechte schepter.

Hebreeën 1:8