“dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden”

Lukas 1:35

“gij hebt den Heilige en Rechtvaardige verloochend”

Handelingen 3:14

Jezus Christus is heilig.