In Hetzelve was het Leven

Johannes 1:4

“Ik ben ... het Leven”

Johannes 14:6

“den Vorst des levens”

Handelingen 3:15

Jezus Christus heeft zelfbestaand leven.