“hun overdenkingen bekennende,”

Lucas 5:22

“Zie, waarlijk een Israëliet, in welken geen bedrog is.”

Johannes 1:48

“omdat Hij hen allen kende”

Johannes 2:24

“Jezus wist van den beginne, wie zij waren, die niet geloofden”

Johannes 6:64

“Want gij hebt vijf mannen gehad, en dien gij nu hebt, is uw man niet”

Johannes 4:18

“dat Gij alle dingen weet”

Johannes 16:30

Jezus Christus is alwetend.