“de rechtvaardige Rechter”

2Timotheüs 4:8

“Jezus Christus, den Rechtvaardige”

1Johannes 2:1

Jezus Christus is rechtvaardig.