Want de ziel van het vlees is in het bloed; daarom heb Ik het u op het altaar gegeven, om over uw zielen verzoening te doen; want het is het bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen.

Leviticus 17:11

de Gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.

Handelingen 20:28b

zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben

Zacharia 12:10b

Wiens bloed ?