Éénheid
Éénheid

Deze drie zijn één. 1Johannes 5:7

indien gij Mij kendet, zo zoudt gij ook Mijn Vader kennen.

Johannes 8:19

En die Mij ziet, die ziet Dengene, Die Mij gezonden heeft.

Johannes 12:45

En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;

Genesis 1:26a

Ik en de Vader zijn één.

Johannes 10:30

Heilig, heilig, heilig is de HEERE

Jesaja 6:3b

Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.

Openbaring 4:8c