“Gij blijft altijd”

Hebreeën 1:10-12

“Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.”

Hebreeën 13:8

Jezus Christus is onveranderlijk.