in Hem al de volheid

Kolossenzen 1:19

in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk

Kolossenzen 2:9

Jezus Christus is volmaakt.