Jezus Christus is barmhartig.

“de barmhartigheid van onzen Heere Jezus Christus ten eeuwigen leven.”

Johannes 1:4

“dat de Heere zeer barmhartig is en een Ontfermer”

Jakobus 5:11