“Vader der eeuwigheid”

Jesaja 9:5

“Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.”

Micha 5:1

“Eer Abraham was, ben Ik

Johannes 8:58

“Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben Het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven,”

1 Johannes 1:2

“En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.”

1 Johannes 5:11

Jezus Christus is eeuwig.