“zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde.”

Johannes 13:1

“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?”

Romeinen 8:35

“de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat,”

Efeziërs 3:19

“Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft;”

1 Johannes 3:16

Jezus Christus is liefde.